Orthopedie 
Het bewegingsapparaat van uw huisdier 

Waarschijnlijk weet u wel wat het woord orthopedie betekent maar voor de zekerheid leg ik het toch nog even uit. Orthopedie is het moeilijke medische woord voor alles wat te maken heeft met het bewegings- en ondersteuningsapparaat. Dus alles wat te maken heeft met staan en lopen. Botten, gewrichten, pezen, kraakbeen en spieren worden ziektekundig onder het kopje orthopedie geschaard. De zenuwen vallen erbuiten.


De patiënt die aangeboden wordt loopt kreupel. Meestal ten gevolge van pijn, maar soms vanwege een anatomische afwijking. Bijvoorbeeld als een bot aan de ene kant korter is dan aan de andere kant of een gebroken bot. Pijn wordt overigens door veel eigenaren niet onderkend. Als het dier niet ligt te janken van de pijn dan zal het wel meevallen, zo denkt men. Maar een dier met pijn raakt juist in zichzelf gekeerd en wordt rustiger. Eén van de belangrijkste gevolgen van een goede medicatie is dat de patiënt vrolijker wordt en fitter oogt. 


Naast een goed vraaggesprek over alle aspecten van de kreupelheid en een gedegen lichamelijk onderzoek is het beoordelen van het looppatroon van groot belang. Is het een bewegings- of een belastingskreupelheid? Wat is de ernst van de kreupelheid? Is er alleen een kreupelheid of is er ook een afwijkende, zwaaiende gang? Door het goed bekijken van de lopende hond kan er al een aardig idee gekregen worden over de  afwijking en de ernst van de aandoening.  


Ook is het belangrijk om te weten of het proces nog maar net ontstaan, of dat het al langer aanwezig is. De behandeling van chronische problemen (langer dan 1 maand) en acute problemen is verschillend. Het soort medicijn en het schema van gebruik kunnen wisselen en de bewegings- en trainingsadviezen variëren afhankelijk van het probleem.


Vaak is het maken van een röntgenfoto noodzakelijk om tot een diagnose te komen en voor het maken van een CT scan roepen we de hulp in van een externe partij.


Soms is een operatie de enige oplossing voor een orthopedisch probleem. Een veel voorkomend probleem bij de hond is een beschadiging van de voorste kruisband in de knie. Dit probleem is alleen effectief te behandelen met het stabiliseren van de knie door chirurgisch ingrijpen. Hiervoor staat de orthopeed meerdere technieken ter beschikking. Bij ons in de praktijk is er gekozen voor het plaatsen van een collateral suture. Bij een gebroken been is er vaak een stabilisatie nodig door het plaatsen van een stalen plaat.  .


Al dertig jaar hebben we bij J. de Jong dierenartsen de orthopedie als extra aandachtsgebied en hebben we de expertise om veel van de mogelijke ingrepen en behandelingen uit te voeren.


Praktijk Akersloot
Koningsweg 1
1921 AS Akersloot
T: 0251-315519
Praktijk Heiloo
Commandeurslaan 1
1851 XP Heiloo
T: 072-5331606